Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Rapporter


I den akademiske verden er rapporter en del af den grå litteratur, da de ikke udgives som forskning og indimellem kan være svære at fremsøge via et biblioteks ressourcer. I dag kan mange rapporter dog findes online enten på virksomheders eller organisationers hjemmeside eller i online databaser. Der findes mange forskellige typer af rapporter, hvilket vi herunder forsøger at give nogle eksempler på.

Markedsrapporter /-undersøgelser

 

Komponenter

Eksempel
(forfatter = udgiver)

Eksempel
(forfatter ≠ udgiver)

Eksempel
(intet direkte link)

Reference i teksten
Forfatter (årstal)

Ifølge MarketLines industriprofil for skandinavisk konfekture ses det at ... (2022).

Af forbrugs-undersøgelsen fra Danmarks Statistik fremgår det, hvad danske husstande bruger deres penge på (u.å). Ser man på Euromonitor Internationals analyse (2021) er salget af øl i Danmark ...
(Forfatter, årstal)

Af rapporten fremgår det, at ... (MarketLine, 2022).

Af forbrugs-undersøgelsen fremgår det, hvad danske husstande bruger deres penge på (Danmarks Statistik, u.å). I analysen ses salget af øl i Danmark ... (Euromonitor International, 2021)
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Rapporttitel [evt. beskrivelse]. Udgiver ≠ forfatter. DOI eller URL
MarketLine. (Feb. 2022). MarketLine Industry Profile: Confectionery in Scandinavia [rapport]. https://advantage.marketline.com/Analysis/
ViewasPDF/scandinavia-confectionery-150778

Danmarks Statistik. (u.å.). Forbrugsundersøgelsen [hovedtal; tid:2020]. Lokaliseret d. 29/3-2022 fra http://www.dst.dk/da/Statistik/
emner/priser-og-forbrug/forbrug/
forbrugsundersoegelsen

Euromonitor International. (Maj 2021). Beer in Denmark: Country report [analyse]. Passport. https://www.portal.
euromonitor.com

Regerings- / Ministerielle rapporter

 

Komponenter

Eksempel (forfatter = udgiver)

Eksempel (m. navngivne forfattere ≠ udgiver)

Reference i teksten
Forfatter (årstal)

Rapporten er Regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (2021).

Ekspertgruppen bestående af formand T. M. Andersen m. fl. (2021) giver input til den langsigtede strategi for håndtering af coronavirusepidemien.
(Forfatter, årstal)

Rapporten er en national strategi for cyber- og informationssikkerhed (Regeringen, 2021).

I rapporten afrapporteres fra ekspertgruppen, hvilket skal give input til den langsigtede strategi for håndtering af coronavirusepidemien (Andersen et al., 2021).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Rapporttitel [evt. beskrivelse]. Udgiver ≠ forfatter. DOI eller URL

Regeringen. (Dec. 2021). National strategi for cyber- og informationssikkerhed. https://www.regeringen.dk/media/10969/national-strategi-for-cyber-og-informationssikkerhed_web-a.pdf

Andersen,T. M., Svarer, M., Iversen, A., Mølbak, K. & Lundgren, J. (Sep. 2021). Hverdag med øget beredskab: Afrapportering fra ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark. Finansministeriet. https://fm.dk/media/25157/hverdag-med-oeget-beredskab_web.pdf

Styrelses- / Forskningsrapporter

 

Komponenter

Eksempel

Eksempel (m. beskrivelse)

Reference i teksten
Forfatter (årstal)

Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed [SST & SIF] (2022) belyser med rapporten det seneste årtis udvikling inden for området.

Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed [SST & SIF] (2022) belyser med rapporten de centrale udfordringer i det seneste årtis udvikling inden for området.
(Forfatter, årstal)

Rapporten belyser det seneste årtis udvikling inden for området (Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed [SST & SIF], 2022).

Rapporten belyser de centrale udfordringer i det seneste årtis udvikling inden for området (Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed [SST & SIF], 2022).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Rapporttitel [evt. beskrivelse]. Udgiver forfatter. DOI eller URL

Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed [SST & SIF]. (2022). Danskernes Sundhed: Den Nationale Sundhedsprofil 2021. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/
Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen.pdf

Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed [SST & SIF]. (2022). Danskernes Sundhed: Den Nationale Sundhedsprofil 2021 - Centrale udfordringer [kort version]. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/
2022/Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen-kort

Årsrapporter / -regnskaber

 

Komponenter

Eksempel (forfatter = udgiver)

Eksempel (forfatter ≠ udgiver)

Reference i teksten
Forfatter (årstal)

The Lego Group beretter, at 2021 var endnu et år med rekordsalg (2022).

Af årsregnskabet fra DanRevi - VH Revision fremgår det, at ... (2021).
(Forfatter, årstal)

Af årsrapporten fremgår det, at 2021 var endnu et godt år for Lego koncernen (The LEGO Group, 2022).

Af årsregnskabet fremgår det, at ... (DanRevi - VH Revision, 2021).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Årsrapport titel [evt. beskrivelse]. DOI eller URL

The LEGO Group. (2022). Annual Report 2021 [årsregnskab]. https://www.lego.com/cdn/cs/aboutus/
assets/blt248041929be3b572/
Annual_Report_2021_ENG.pdf

 

Forfatter, A. A. (årstal). Årsrapport titel [evt. beskrivelse]. Udgiver ≠ forfatter. DOI eller URL
  Danrevi - VH Revision. (2021). Årsrapport 2020 [årsregnskab]. Summerbird A/S. http://regnskab.bbi.dk/regnskab.asp?id=162780110&d=10-07-2021%2000:00:00&f=637614722724129496

Generelle regler

Forfatter

 • Er ofte virksomheden eller organisationen, der står bag rapporten.
 • Ved personlige forfatternavne optræder navnet som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum. Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum. Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er).

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Dato eller månedsangivelse indgår, såfremt det fremgår af rapporten.
 • Hvis materialet ikke indeholder et årstal for udgivelsen, skriver man (u.å.), hvilket står for 'uden årstal'.
 • Der afsluttes med punktum.

Titel

 • Titlen anføres i kursiv.
 • Titlen skal noteres i forhold til dansk retstavning. Dvs. stort begyndelsesbogstav i første ord af titlen, og herefter kan alle mere betydningsfulde ord i sådanne titler mv. skrives med stort.
 • Ved en eventuel undertitel noteres undertitel efter hovedtitel adskilt af et kolon plus mellemrum.
 • Hvis udgivelsen har et publikationsnr., anføres dette i parentes efter titlen.
 • Der afsluttes med et punktum.

Format

 • Ved særlige formater angives en kort beskrivelse af formatet i en kantet patentes. Fx [kort version], [hovedtal] eller [årsregnskab].
 • Flere informationer kan indgå i den kantede parentes. I så fald adskilles med et semikolon [...; ...].
 • Der afsluttes med et punktum.

Udgiver

 • Udgivers navn anføres, hvis det ikke er lig med forfatters navn.
 • Der afsluttes med punktum.

Dato

 • Der skal som udgangspunkt ikke angives dato for tilgang til online ressourcer.
 • Kun hvis det med stor sandsynlighed kan forventes, at indholdet ændrer sig over tid, angives dato for tilgang inden selve URL'en med "Tilgået d. xx/yy-zzz fra ..." eller "Hentet d. xx/yy-zzz fra ...".

Online rapporter

 • Hvis rapporten har et DOI-nummer, skal det stå i referencen i referencelisten. DOI-nummeret er referencens "Hvor" og må derfor ikke slettes. Formatet for DOI i referencer skal noteres som et link: https://doi.org/10.xxx/xxx
 • Hvis der ikke er angivet et DOI-nummer, skal URL-adressen, der peger præcist ned til rapporten anvendes i stedet.
 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • Hvis det ikke er muligt at skabe et præcist link til rapporten, linkes så tæt på som muligt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk