Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Kapitler


Bogkapitler

Følgende gælder, hvis man skal henvise til et kapitel i en bog, hvor alle kapitler er skrevet af samme forfatter(e).

  Komponenter Eksempel (trykt format) Eksempel (online format)
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. x)
Ifølge Maxwell (2013, s. 81) er risikoen større ved at begrænse sine spørgsmål til det, der direkte kan observeres. Brinkmann & Kvale (2018, s. 48) bemærker, at det kan være en udfordring at finde ud af præcis, hvor mange interviews, der skal udføres.
(Forfatter, årstal, s. x)
Risikoen er større ved at begrænse sine spørgsmål til det, der direkte kan observeres (Maxwell, 2013, s. 81). Det kan være en udfordring at finde ud af præcis, hvor mange interviews, der skal udføres (Brinkmann & Kvale, 2018, s. 48)
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Kapiteltitel: Undertitel. I Værktitel (x. udg.*, s. xx-yy). Udgiver.
Maxwell, J. A. (2013). Research questions: What do you want to understand. I Qualitative Research Design: An interactive approach (3. udg., s. 73-86). SAGE Publications.  
Forfatter, A. A. (årstal). Kapiteltitel: Undertitel. I Værktitel (x. udg.*, s. xx-yy). Udgiver. https://xxxxx.
  Brinkmann, S. & Kvale, S. (2018). Planning an interview study. I Doing interviews (s. 39-56). SAGE Publications. https://dx.doi.org/10.4135/9781529716665

* Udgavenummeret medtages kun, hvis der er tale om anden udgave eller senere, en specielførste. udgave, eller hvis materialet er blevet revideret på anden vis.

Antologikapitel (kapitel fra en bog med redaktør)

Følgende gælder, hvis man skal henvise til et kapitel fra en antologi. I en antologi har hvert kapitel sin(e) forfatter(e), og hele bogen har én eller flere redaktører.

OBS!

 • Antologiens titel skal stå i kursiv (ligesom titlen på et tidsskrift), fordi værktitlen altid skal stå i kursiv.
 • En antologi har altid én eller flere redaktører, hvilket skal anføres i referencen i referencelisten før værktitlen.
 • Når redaktørens navn anføres efter I..., noteres det med forbogstav for fornavn efterfulgt af efternavn, altså modsat af hvordan forfattere anføres.
 • Man indsætter et (red.) efter redaktørens navn.
  Komponenter Eksempel (trykt format) Eksempel (online format)
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. x)
Midtgaard (2004, s. 157) sætter fokus på forholdet mellem deltagelse i fællesskaber og sundhed. Robertson benytter TPACK som et værktøj til at udfordre den pædagogiske praksis (2019, s. 167).
(Forfatter, årstal, s. x)
I kapitlet sættes der fokus på forholdet mellem deltagelse i fællesskaber og sundhed (Midtgaard, 2004, s. 157). TPACK kan være et værktøj til at udfordre den pædagogiske praksis (Robertson, 2019, s. 167).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Kapiteltitel: Undertitel. I B. B. Redaktør (red.), Værktitel (x. udg.*, s. xx-yy). Udgiver.
Midtgaard, J. (2004). Sundhed som social kapital. I P. Berliner (red.), Fællesskaber: En antologi om community psykologi (s. 157-190). Frydenlund.  
Forfatter, A. A. (årstal). Kapiteltitel. I B. B. Redaktør (red.), Værktitel (x. udg.* s. xx-yy). Udgiver. https://xxxx
  Robertson, S. L. (2019). Interactive Digital Instruction: Pedagogy of the 21st Century Classroom. I J. Keengwe & R. Byamukama (red.), Handbook of Research on Promoting Higher-Order Skills and Global Competencies in Life and Work (s. 166-180). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6331-0.ch011

Generelle regler

Forfatter

 • Forfatter er den eller de personer, der har skrevet selve kapitlet. Hvis det er et kapitel i en antologi, er kapitlets forfatter ikke nødvendigvis på forsiden.
 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum. Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er).

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Hvis materialet ikke har et årstal for udgivelsen, skrives (u.å.).

Titel

 • Titlen på kapitlet noteres efterfulgt af et punktum.
 • Titel og eventuel undertitel adskilles af et kolon.
 • Anvend stort begyndelsesbogstav ved det første ord i bogens titel og undertitel.

Værktitel

 • Bog (alle kapitler skrevet af samme forfatter): præpositionen "I" noteres efterfulgt at værkets titel.
 • Antologi (m. redaktører på forsiden): præpositionen "I" noteres efterfulgt af redaktørens forbogstav og efternavn, efterfulgt af parentes med redaktør forkortet (red.) efterfulgt af et komma, efterfulgt af værkets titel.
 • Værktitlen skal noteres i kursiv.
 • Der afsluttes med punktum.

Bind

 • Hvis kapitlet er fra et værk bestående af flere bind, skal bindnummeret indgå i forbindelse med værktitlen.
 • Hvis bindet, man henviser til, ikke har sin egen titel, skal bindnummeret noteres i parentes efter værktitlen med evt. udgave.
 • Hvis bindet har sin egen titel, skal det noteres som undertitel til værktitlen og bindnummeret skal ikke stå i parentes efterfølgende.

Udgave

 • Udgavenummeret anføres i parentes efter titel, undertitel og evt. bind, efterfulgt af et punktum fx (2. udg.)
 • Anfør kun information om udgaven, hvis:
 1. der er tale om anden udgave eller senere.
 2. der er tale om en speciel første udgave.
 3. bogen er blevet revideret på anden vis.

Sidetal

 • Sidetal anføres i parentes efter værktitel, bind og hvis evt. udgavenummer adskilt med et komma fx (2. udg., s. 157-190).
 • I teksten: Er der tale om en specifik henvisning, en parafrase eller et citat inde i selve opgaven, skal du huske at afslutte referencen i teksten med et s. og det sidetal, du refererer til.
 • Hvis kilden er uden sidetal, anvendes afsnits- eller kapitelnummer i stedet.

Udgiver

 • Udgiver er det forlag eller organisation, der har udgivet bogen.
 • Angiv forlaget navn, som det er noteret i bogens kolofon - med de anførte store og/el. små bogstaver - også selv om forlagets navn varierer lidt fra den ene titel til den næste. Forlagets navn må ikke forkortes med mindre forkortelsen er angivet som sådan i bogens kolofon.
 • Undgå forkortelser såsom “Inc”, “Co” eller “Pty Ltd.”.
 • Ved flere udgivere angives de adskilt med et semikolon, fx "Guilford Press; Basic Books".
 • Hvis udgiver er = forfatteren, skal navnet kun angives på forfatterens plads.

E-bøger

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.
 • Der skal ikke angives dato for tilgang til materialet ved e-bøger, med mindre det er sandsynligt, at indholdet vil ændre sig over tid.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk