Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Religiøse værker


  Komponenter Eksempel (trykt) Eksempel (online)
Reference i teksten
Titel (årstal, Skrift Kap.nr.:vers)

... hvilket også fremgår af Bibelen (1931/1986, Præd. 1:18).

Til den del af undersøgelsen anvendes Ellen Wullfs danske oversættelse af Koranen (2009).
(Titel, årstal, Skrift Kap.nr.:vers)
.. hvilket også fremgår af (Bibelen, 1931/1986, Præd. 1:18). Til den del af undersøgelsen anvendes den nyeste danske oversættelse af Qur'an (Koranen, 2009)
Referencelisten
Titel (version). (årstal for udgaven). Udgiver. (Originalt værk udgivet XXXX).

Bibelen (autoriseret oversættelse af 1931). (1986). Det Danske Bibelselskab. (Originalt værk udgivet 1931).

 
Titel (A. Oversætter, overs., x. udg.) (årstal). Udgiver. DOI el. URL-link
  Koranen (E. Wullf, overs.; 2. udg.). (2009). Forlaget Vandkunsten. https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis%3A51755723

Generelle regler

Religiøse værker, fx Biblen, Koranen og Toraen, skal citeres som bøger.

Forfatter

 • Religiøse værker behandles som værende uden forfatter.
 • Indsæt værkets titel på forfatters plads og sæt det i kursiv.
 • I tilfælde hvor der er tale om en kommenteret el. annoteret udgave, skal redaktøren(e) anføres på forfatterpladsen.
 • Der afsluttes med punktum.

Årstal

 • Anfør årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Religiøse værker læses primært i genudgivne udgaver. Det vil være årstallet for den genudgivne udgave, der skal anføres.
 • Der afsluttes med punktum.

Titel

 • Titlen anføres i kursiv inden udgivelsesåret (på forfatters plads).
 • I tilfælde hvor der er tale om en kommenteret el. annoteret udgave, skal titlen anføres efter udgivelsesåret.

Oversætter

 • Såfremt der refereres til oversatte klassiske værker, anføres oversætterens navn i referencen i en parentes efter titlen med fornavns initial først, herefter efternavn efterfulgt af et komma og "overs.".

Udgave

 • Udgaven for det angivne værk anføres i samme parentes.
 • Såfremt der både er oversætter-navn og version adskilles dette med et semikolon.
 • Der afsluttes med punktum.

Sidetal

 • Når religiøse værker har kanonisk nummererede dele, som er ens på tværs af udgaver, henvises til disse dele i stedet for sidenumre. Hvis disse ikke forefindes, da indsættes sidetal.
 • Tallene for det anvendte afsnit indsættes i samme parentes efter titlen.
 • Der afsluttes med et punktum efter parentesen.

Udgiver

 • Udgiver en det forlag, der har udgivet den version som, der henvises til.
 • Forlagets navn anføres.
 • Der afsluttes med punktum.

Online formater

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.
 • Der skal ikke angives dato for tilgang til materialet ved e-bøger, med mindre det er sandsynligt, at indholdet vil ændre sig over tid.

Genudgivne værker

 • Religiøse værker behandles som genudgivne værker.
 • I parentes til sidst indsættes årstallet for udgivelsen af det originale værk (oftest den originale oversættelses årstal) med "(Originalt værk udgivet xxxx)".
 • Året for den oprindelige udgivelse af et religiøst værk kan, i værkets oprindelige sprog, være utilgængeligt. I så fald udelades "(Originalt værk udgivet årstal)" til sidst i referencen.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk