Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Referencelisten


Referencelisten angives som det sidste afsnit i din tekst inden eventuelle bilag. Listen består af en samlet oversigt over de referencer, som du har anvendt i teksten. Informationerne gør det muligt for læseren at identificere og fremfinde de enkelte kilder, du har henvist til. Ifølge APA skal du i referencelisten kun medtage de kilder, som du faktisk refererer til i din opgave. Hvis du ikke har henvist til en given kilde, skal den ikke med i referencelisten.

Forskel på en referenceliste og en bibliografi

Referenceliste og referencer er APAs termer for citerede værker - altså de kilder, du har anvendt og refereret til i din opgave. Nogle referencesystemer benytter i stedet betegnelsen Bibliografi, som dækker over både citerede værker og konsulterede værker. APA benytter ikke denne form.

Referencelisten ved de enkelte referencetyper

Ved Referencetyper kan du orientere dig om, hvordan du refererer korrekt i referencelisten til netop det materiale, du sidder med. Vær opmærksom på, at der gælder specielle regler fx for referencer, der har flere forfattere, eller hvis man har flere referencer af samme forfatter. Læs mere om dette i afsnittet "Variationer i referencelisten" herunder.

Nederst på denne side kan du se et eksempel på en referenceliste lavet ud fra APA 7th's standard.

Variationer i referencelisten

Nedenstående oversigt giver dig et overblik over forskellige typer af variationer, der kan gøre sig gældende i referencelisten.

 

Variationer Eksempel
Flere værker af samme forfatter

1. Enkeltforfatter-referencer af den samme forfatter rangeres efter udgivelsesåret med den ældste udgivelse først. Udtrykket "i tryk" er en oversættelse af det engelske "in press" og angives ved publikationer, der er antaget og accepteret, men ikke udkommet endnu.

Frandsen, T. F. (2017).

Frandsen, T. F. (i tryk).

2. Enkeltforfatter-referencer kommer før referencer med flere forfattere, der er skrevet af samme førsteforfatter (også selvom værket med flere forfattere er skrevet tidligere).

Dohn, N. B. (2016).

Dohn, N. B. & Johnsen, L. (2009).

3. Referencer af den samme førsteforfatter og forskellige andenforfattere eller trejdeforfattere rangeres alfabetisk efter efternavnet på andenforfatter. Hvis andenforfatter er den samme, så efter tredjeforfatter osv.

Dohn, N. B. & Hansen, J. J. (2016).

Dohn, N. B & Johnsen, L. (2009).

4. Referencer med flere forfattere, hvor forfatterne er ens og i den samme rækkefølge, rangeres efter udgivelsesår med det tidligste udgivelsesår først.

Folkmann, M. N. & Jensen, H-C. (2015).

Folkmann, M. N. & Jensen, H-C. (2017).

5. Referencer med samme forfattere i samme rækkefølge og samme udgivelsesår rangeres alfabetisk efter titel. Der angives et 'a', 'b', 'c' osv. efter årstallet i parentesen, som også bruges i den tilsvarende in-text-reference.
Hvis artiklerne er en del af samme udgivelse (fx som her fra samme antologi), skal referencerne rangeres i den rækkefølge, de har i udgivelsen og ikke efter titel.

Dohn, N. B. (2018a). Introduction...

Dohn, N. B. (2018b). Conclusion...​

Rækkefølge på flere værker af forskellige førsteforfattere med samme efternavn  
7. Arranger værker af forskellige førsteforfattere med det samme efternavn alfabetisk efter første initial.

Hansen, J. J. (2016).

Hansen, S. B. (2019).

Rækkefølge af værker med organisation som forfatter  
8. Arranger referencer med forfattere som organisation efter det første signifikante ord i navnet på organisationen. Anvend desuden gruppens fulde titel, evt. forkortelse angives herefter i kantet parentes.

Sundhedsstyrelsen & Statens Institut for Folkesundhed [SST & SIF]. (2022)

Rækkefølge af værker uden forfatter  
9. Arranger referencer, hvor forfatteren er angivet med 'Anonym', som hvis ordet 'Anonym' var et navn. Dette gælder kun, hvis der direkte i værket står angivet, at forfatteren er anonym.

Anonym. (2012).

10. Arranger referencer uden forfatter ved at flytte titlen på værket frem til forfatterpositionen og alfabetisér referencer efter titlens første signifikante ord. Det gode liv. (2018).

Konstruktion af referencelisten

Referencelisten består typisk af nedenstående komponenter, som kan huskes ved remsen hvem-hvornår-hvad-hvor-formatet.

Forfatter(e). (årstal). Titel: Undertitel. Kilde.

Maxwell, J. A. (2013). Qualitative Research Design: An interactive approach (3. udg.). SAGE Publications.

Da informationerne skal bruges til at kunne fremskaffe de anvendte materialer, så vær ekstra opmærksom på:

 • at anvende korrekt stavning.
 • at inkludere accenter og andre specialtegn, når det er angivet i materialet.
 • at tjekke tilstedeværelsen af alle påkrævede komponenter i referencen (eksempelvis ved artikler i online tidsskrifter, hvor både titel på tidsskrift, årgang, udgavenummer, sidetal og DOI-nummer eller URL skal være angivet).

Formatering

Ifølge APAs standard er der en række regler, du bør følge i formateringen af din referenceliste:

 • anvend dobbelt linjeafstand.
 • anvend "hængende indryk" ved hver ny reference (anden linje i den specifikke reference samt eventuelle øvrige linjer i denne reference er med indryk).
 • URL-linkene ved online kilder må ifølge APA gerne være aktive. Det er dog ikke påkrævet.

Rækkefølge af referencer i referencelisten

 • Placér referencerne i alfabetisk orden efter efternavnet på den første forfatter (hvis der er flere forfattere), efterfulgt af forfatterens øvrige navne, angivet som initialer.
 • Alfabetisér bogstav for bogstav, efter princippet om at 'ingenting kommer før noget'. Det vil sige, at navnet 'Flor, J. R.' kommer før 'Florence' i referencelisten, også selvom 'e' kommer før 'j' i alfabetet.
 • Efternavne med "von", "de" og tilsvarende alfabetiseres ift. reglen for forfatterens hjemland. Læs mere https://kat-format.dk/kat_regl/Kat1.40.htm#37542

Rækkefølge af informationer i en reference

Ovenstående reference er et eksempel på en bog, men det er kun bøger, der skal angives præcis sådan. Det er små forskelle, der indikerer, hvilken referencetype der er angivet. Alligevel er der nogle grundprincipper.

 1. Ophavets (forfatters) efternavn angives altid først og efterfølges af forbogstav for fornavn.
 2. Årstal for udgivelse står altid i parentes. Visse typer bruger den eksakte dato for udgivelsen.
 3. Kursiv bruges altid om titlen på selve værket - altså en hel bog eller et helt tidsskrift. Så altså titlen på en artikel eller et kapitel i en bog skal ikke i kursiv, men værket, hvori den er trykt, skal i kursiv.
 4. Udgivelsesinformationen varierer afhængig af referencens type. Hvis det er en bog, skal forlagets navn altid med.

Eksempel på referenceliste

I linket herunder kan du downloade en referenceliste, som den bør stå i følge APA.
Referencerne anført på listen, er de referencer, der er brugt i denne guide.

Du kan se eksempler på de forskellige typer herunder i "Referenceliste med APA 7th" og under de forskellige Referencetyper.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk