Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Hvordan bruger jeg bilag?


Du kan have brug for at vedlægge bilag til en opgave. Det kan fx gælde, hvis du har noget materiale, som du ikke kan henvise til som reference (oplysningerne kan fx ikke tilgås på et bibliotek eller findes ikke online), men som du har behov for at kunne henvise til. Medtag dog primært bilag, som hjælper din læser til bedre at forstå, vurdere eller efterprøve dit studie eller dine argumenter.

Husk at sikre dig, at alle etiske standarder bliver fulgt i materiale vedlagt som bilag. Det gælder copyrightoplysninger, nøjagtig gengivelse af data samt evt. beskyttelse, sløring og anonymisering af henførbare oplysninger.

Eksempler på bilag kan være interviewudskrifter, screenshots af dynamiske internetsider, observationslog, brochurer, beregninger, data (grafer, tabeller, etc.), som du selv har genereret fra et datasæt.

Hvordan gør jeg?

  1. Hvert bilag starter på en ny side - hvis flere Bilag A, Bilag B etc. - efter referencelisten, samt evt. slutnoter, tabeller og figurer.
  2. Hvert bilag mærkes Bilag og tildeles en titel, der beskriver dets indhold.
  3. Ved flere bilag mærkes de Bilag A, Bilag B i den rækkefølge, som du nævner dem i din tekst, og de medtages kun, hvis du henviser til dem mindst en gang.
  4. Har du mange bilag, kan du for at styrke læsbarheden overveje at lave en bilagsfortegnelse, som du indsætter efter indholdsfortegnelsen.

Eksempel:

Bilag A
Interview med "Karen"

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk