Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Datasæt


Når datasæt citeres, krediteres dem, der har indsamlet data, hvilket også understøtter genanvendeligheden af data.

APA anbefaler, at man henviser til datasæt, hvis man laver en sekundær analyse af data.

 

Komponenter

Eksempel
(publicerede datasæt)

Eksempel
(ikke
-publicerede datasæt)

Eksempel
(Statistikbanken)

 

Reference i teksten
Forfatter (årstal)

National Center for Education Statistics (2016) præsenterer data, der viser brugen af digitale redskaber i skolen.

Oregon Youth Authority (2011) har for nyligt samlet data ind.

Tallene, som er bearbejdet fra tabel FU09, Danmarks Statistik (u.å.) viser, at...
(Forfatter, årstal)

Der er i 2016 publiceret data, der viser brugen af digitale redskaber i skolen (National Center for Education Statistics, 2016).

Dette kan ses i de nyeste data om emnet (Oregon Youth Authority, 2011).

Tallene, som er bearbejdet fra tabel FU09 (Danmarks Statistik, u.å.) viser, at ...
Referencelisten
Forfatter, A. A. (årstal). Datasæts titel (version) [beskrivelse]. Udgiver. DOI eller URL

National Center for Education Statistics. (2016). Fast Response Survey System (FRSS): Teachers' use of educational technology in U.S. public schools, 2009 (ICPSR 35531; Version V3) [datasæt og kodnings-bog]. National Archive of Data on Arts and Culture. https://doi.org/10.3886/ICPSR35531.v3

Oregon Youth Authority. (2011). Recidivism Outcomes [upubliceret rådata]. Danmarks Statistik (u.å.). FU09: Husstandenes gennemsnitlige indkomst og forbrug efter indkomsttype [tabel FU09; Indkomsttype: Løn mv., Formueindkomster, Bøder; år: 2019, 2020]. Statistikbanken. Lokaliseret 29/3-2022 fra https://www.statistikbanken.dk/FU09

Generelle regler

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns initial(er) efterfulgt af punktum.
 • Eventuelle mellemnavne følger efter fornavn - også som initial(er).

Årstal

 • Hvis der refereres til et datasæt, der er udgivet, oplyses årstallet for udgivelsen i parentes efterfulgt af et punktum.
 • Hvis der refereres til et datasæt, som endnu ikke er udgivet, oplyses årene for dataindsamling i parentes med en bindestreg i mellem det første årstal og det sidste, efterfulgt af et punktum.

Titel på datasæt

 • Datasættets titel samt beskrivelse anføres efter information om udgivelsesår.
 • Datasættets titel skal noteres i forhold til dansk retstavning. Dvs. stort begyndelsesbogstav i første ord af titlen, og herefter kan alle mere betydningsfulde ord i sådanne titler mv. skrives med stort.
 • Ved en eventuel undertitel noteres undertitel efter hovedtitel adskilt af et kolon.
 • Titel på datasættet skal stå i kursiv.
 • Hvis datasættet endnu ikke har fået en titel, skrives der i stedet en beskrivelse af det ikke-navngivne datasæt i firkantede parenteser: [  ]
 • Titlen afsluttes uden punktum. Det vil sige, at punktummet først sættes efter beskrivelsen.

Version

 • Angiv evt. versionsnummer efter titlen i parentes.

Beskrivelse

 • Efter titlen angives beskrivelse i firkantede parenteser. Beskrivelsen er fleksibel, så der kan både stå [datasæt], [datasæt og kodningsbog] eller [upubliceret rådata].
 • Såfremt der er anvendt udvalgte parametre, kan disse også indgå i beskrivelsen.
 • Forskellige oplysninger adskilles med et semikolon.
 • Derefter sættes et punktum.

Udgiver

 • Efter punktummet fra titlen og et mellemrum, angives udgiveren af datasættet.
 • Det er oftest en organisation, der har publiceret, arkiveret, produceret eller distribueret data.

Dato

 • Når der stadig indsamles data til datasættet, skal dato for lokalisering anføres, ellers anføres dato ikke.
 • Hvis dato skal anføres, skrives det inden DOI el. URL med "Lokaliseret d. xx/yy-zzzz fra ...".

Online datasæt

 • Formatet for DOI i referencer skal noteres som et link: https://doi.org/10.xxx/xxx
 • Hvis der ikke er angivet et DOI-nummer, skal URL-adressen til datasættet anvendes i stedet.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.

Bearbejdning af datasæt

 • Hvis du viderebearbejder data fra et datasæt, skal dette tydeligt fremgå. Det kan du fx gøre ved i parentesen i brødteksten at notere som følgende: (egne beregninger baseret på tal fra XXXXX, årstal).

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk