Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Citater


Når du citerer direkte fra en kilde, hvad end det er andres, eller noget du selv tidligere har skrevet, skal du gengive citatet ord for ord. Det gælder uanset, om citatet er ultrakort eller meget langt. Ved selve citatet skal du indsætte en reference med (Forfatter, årstal, s. xx), og du skal huske at indsætte referencen i referencelisten.

Selvcitering

Hvis du vil genbruge noget tekst, du selv tidligere har udgivet eller brugt i en opgave, skal du huske at indsætte det som citat. Du citerer altså dig selv, hvilket er en almindelig praksis inden for forskning.

Hvis du skal citere dig selv, skal du forholde dig til citatet præcis, som hvis det var fra en hvilken som helst anden kilde. Dvs. efternavn, årstal og sidetal i parentesen in-text, og den fulde reference i referencelisten. Det gælder uanset om den tekst, du anvender, er udgivet kommercielt, i forskningsøjemed eller som studieopgave. Det er forbudt blot at kopiere teksten ind. I så fald kan du blive anklaget for selvplagiat. Læs mere om Plagiat.

Korte citater

For korte citater gælder det, at

 • de er under 40 ord.
 • de anføres direkte i løbende tekst kun markeret med citationstegn.
 • referencen med (Forfatter, årstal, s. sidetal) indsættes umiddelbart efter.


Citat midt i en sætning

Når dit citat er under 40 ord, og det indgår midt i en sætning, skal du angive citatet i den løbende tekst med citationstegn omkring og indsætte referencen i parentes herefter, inden du fortsætter din tekst.

...med dette anføres, at "Børneopdragelse, erhvervskultur, mande- og kvindesyn, skole og forstadsliv er nogle sådanne områder, som undersøges både kultur- og diskursanalytisk via mundtlige fortællinger, samfundsdebatter og massemediernes fremstillingsformer" (Ehn & Löfgren, 2006, s. 23), hvilket ...


Citat i slutningen af en sætning

​Når dit citat er under 40 ord, og det afslutter en sætning, skal du angive citatet i den løbende tekst med citationstegn omkring og indsætte referencen i parentes inden sætningens punktum.

Derimod mener Ehn og Löfgren, at "Børneopdragelse, erhvervskultur, mande- og kvindesyn, skole og forstadsliv er nogle sådanne områder, som undersøges både kultur- og diskursanalytisk via mundtlige fortællinger, samfundsdebatter og massemediernes fremstillingsformer" (2006, s. 23).

Lange citater

For lange citater gælder det, at de

 • er på 40 eller flere ord.
 • skal stå i et selvstændigt afsnit, altså starte på en ny linje.
 • skal rykkes ind i forhold til resten af brødteksten.
 • skrives med dobbelt linjeafstand.
 • hvis der er flere afsnit i citatet, skal have endnu en indrykning på hver første linje i de efterfølgende afsnit.
 • efter citatets sidste punktum skal have indsat en reference i parentes, som ikke afsluttes med punktum.

Det kan være svært at afgøre, hvilke faktorer der har haft indflydelse på udviklingen af kulturbegrebet. Inden for den skandinaviske forskning anføres det bl.a. at:

Børneopdragelse, erhvervskultur, mande- og kvindesyn, skole og forstadsliv er nogle sådanne områder, som undersøges både kultur- og diskursanalytisk via mundtlige fortællinger, samfundsdebatter og massemediernes fremstillingsformer.

           I flere etnologiske studier analyseres således, hvordan hverdagslivet præges af ideologiske diskurser, som via politik, massemedier, kommercialisme og tidsånd former menneskers handlen og tankegang. (Ehn & Löfgren, 2006, s. 23)

Det er dog ikke kun indenfor Skandinavien, at der er forsket i faktorer, der har haft indflydelse på udviklingen. Også i Tyskland, Frankrig, Storbrittanien, Australien og USA findes interessante forskningsreslutater.

Ændringer i citater

Du skal såvidt muligt altid gengive citater i deres oprindelige form. Dvs. inklusive stavefejl, udtalefejl etc. Indimellem kan disse fejl dog fejltolkes af læseren, og i sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at lave nogle ændringer eller justeringer i citatet. Det kan også være, at du ønsker at udelade noget eller lægge særlig vægt på uddrag af citatet.

Nedenstående giver konkrete eksempler på, hvordan du bør ændre i citater, hvis det er nødvendigt.

Ved stavefejl i citat

Indsæt [sic] efter ordet med fejl:

Forfatter mener at "der er ingen begænsninger [sic] for, hvad det er muligt at skrive om" (årstal, s. xx).

Udelade dele af citat

Erstat det udeladte med tre prikker med mellemrum . . .

Ifølge Forfatter kan skrivning inddeles i faser og "kan for nogle være en fordel som . . . kan gøre dem mere sikre" (årstal, s. xx).

Tilføje ord

Hvis der er behov for at tilføje ord for at lette forståelsen, tilføjes ordet i en kantet parentes.

"Ud fra et helt andet perspektiv lærer de [børnene], at der stilles flere krav til dem" (Forfatter, årstal, s. xx).

Læg vægt på ord

Hvis der er behov for at lægge vægt på særlige ord, kursiveres ordet og efterfølges af en kantet parentes med information om tilføjelsen.

"Børn lærer både, hvordan de skal arbejde fokuseret, men de lærer samtidig, hvordan de ikke [min kursivering] skal gribe opgaven an" (Forfatter, årstal, s. xx).

Citater fra referencer uden sidetal

Visse materialer udgives uden sidenumre. Hvis du har brug for at citere et sådant materiale, skal du, hvis det er muligt, gøre ét af følgende:

 • Angive afsnittets nummer med forkortelsen afs.
Forfatter (årstal) anslår det samlede antal til at overstige estimatet med 200%, idet "der er signifikante afvigelser i respondenternes resultater" (afs. 4).
 • Angive overskrift og afsnitsnummer, hvis dokumentet har afsnitsoverskrifter, men hverken afsnits- eller sidenummer er tilgængeligt.
Forfatter (årstal) fandt i sit studie frem til at "elevernes indlæring er betinget af, hvorvidt læreren formår at motivere dem" (Diskussion, afs. 1).
 • Angive en forkortet titel i citationstegn, hvis hverken side- eller afsnitsnummer er tilgængelige, og hvor overskriften er for lang at citere i sin fulde form.
"De empiriske studier viste blandede resultater på effekten af forsøget, hvilket var i direkte kontrast til den opstillede tese" (Forfatter, årstal, "Forkortet titel", afs. 5).

Citater fra Interviews


Når du citerer fra et forskningsinterview gælder samme regler, som for korte og lange citater: færre end 40 ord skal indsættes i anførselstegn i den løbende tekst, hvor 40 eller flere ord skal markeres som et blokcitat. Læs mere om Citater fra toppen af denne side.

Citater fra et forskningsinterview skal dog håndteres anderledes end citater fra en tekst. Eftersom citaterne er fra din egen empiriske undersøgelse, skal de ikke indgå i referencelisten, og de tæller heller ikke som personlig kommunikation. Det skal derimod fremgå i din tekst, at citaterne stammer fra dine interviewpersoner.

Etiske aftaler vedrørende fortrolighed og/eller anonymitet skal desuden overholdes, og der skal indhentes samtykke fra dine deltagere om og i hvilken grad de accepterer, at deres oplysninger indgår din opgave. Du kan muligvis blive nødt til at tildele deltagerne et pseudonym og/eller sløre identifikation af oplysninger.

Eksempel på kort interviewcitat:

Interviewpersonen "Karen", en 37-årig kvinde fra Fyn, beskriver sine oplevelser som nybagt mor som "... ..." og "... ..." (bilag A). Interviewet med Karen og de øvrige interviewede fandt sted i deres hjem.

 

Dokumentation for interviewene (interviewguide, transskriptioner, kondenseringer, lyd eller video-optagelser) skal vedhæftes som bilag til opgaven. Læs mere om Bilag.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk