Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Websider


I nedenstående kan du finde information om, hvordan du henviser til websider.

OBS! Brug kun denne referencetype, hvis du ikke kan få din reference til at passe ind i en af de andre referencetypers online eksempler. Refererer du fx til en rapport, så se under "Rapporter". Refererer du til en database, så se under "Databaser".

  Komponenter Eksempel (m. forfatter, u. årstal) Eksempel (m. forfatter, m. årstal) Eksempel (forfatter = websted, u. årstal) Eksempel (u. forfatter, u. årstal, m. dato for tilgang).
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

Ifølge Otte (u.å.) udgør de to raffinaderier et vigtigt omdrejningspunkt for dansk forsyningssikkerhed.

Ifølge Neergaard (2022) er prisen steget til det dobbelte i løbet af de sidste 20 år.

, hvor Summerbird (u.å.) beskriver, hvordan virksomheden startede.

Dette understøtter de seneste hovedtal fra Danmarks Statistik (u.å.).
(Forfatter, årstal)

De to raffinaderier udgør et vigtigt omdrejningspunkt for dansk forsynings-sikkerhed (Otte, u.å.).

Her ses, hvordan prisen er steget til det dobbelte i løbet af de sidste 20 år (Neergaard, 2022). Her beskriver Summerbird, hvordan virksomheden startede (Summerbird, u.å.). , hvilket også understøttes af de seneste hovedtal (Danmarks Statistik, u.å.).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato /måned - årstal). Titel. Udgiver. https://xxxxx
Otte, J. S. (u.å.). Raffinaderierne leverer effektiv og stabil energi til danskerne hver dag. Drivkraft.dk. Lokaliseret d. 4/4-2022. https://www.drivkraft
danmark.dk/viden/
raffinaderierne-leverer-effektiv-og-stabil-energi-til-danskerne-hver-dag
Neergaard, S.F. (27/1-2022). Billetten til svømmehallen er fordoblet i pris på 20 år. Danmarks Statistik. https://www.dst.
dk/da/Statistik/
nyheder-analyser-publ/bagtal/2022/
2022-01-27-prisen-paa-motion-20-aar

Summerbird. (u.å.). Begyndelsen. https://summerbird.dk/
specialiteter/
begyndelsen

Danmarks Statistik. (u.å.). Befolkningstal [hovedtal]. Lokaliseret d. 7/3-2022 fra https://www.dst.dk/da/
Statistik/emner/
borgere/befolkning/
befolkningstal

Generelle regler

Forfatter

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma+mellemrum.
 • Herefter fornavnets initial(er) efterfulgt at komma+mellemrum.
 • Forfatteren til elektroniske medier er vedkommende, der står som afsender på teksten.
 • Hvis der ikke er angivet noget forfatternavn, vil det være virksomheden eller organisationen bag teksten, som er afsender.
 • Der afsluttes med punktum.

Udgivelsesdato

 • Angiv dato i form af én af følgende (i prioriteret rækkefølge):
 1. dato for sidste opdatering eller
 2. publiceringsdato eller
 3. u.å.
 • Copyright-året bør ikke medtages som dato.
 • Der afsluttes med punktum.

Titel

 • Titlen skal stå i kursiv.

Format

 • Hvis indholdets format er ud over det sædvanlige, bør formatet angives.
 • Bestem typen af indhold på webstedet og angiv formatet i kantet parentes i din reference i referencelisten fx [klumme].
 • Herefter indsættes punktum.

Udgiver

 • Udgiveren er websidens navn.
 • Websidens navn anføres, hvis referencen har en specifik forfatter.
 • Websidens navn anføres ikke, hvis referencens forfatter = virksomhedens /organisationens.

Dato

 • Der skal generelt ikke angives dato for lokalisering ved websider.
 • Kun når kildens indhold antages at kunne ændre sig over tid, anbefales det at tilføje dato for lokalisering.

Online formater

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Øvrigt

 • Hvis du blot nævner et website overordnet i din opgave, skal du ikke tilføje det som en reference og opgive det i referencelisten. Angiv blot URL-adressen i parentes i selve brødteksten. Fx "Kræftens Bekæmpelse har et website, hvor pårørende og kræftramte kan søge information (https://www.cancer.dk)".

 • Hvis du henviser til flere forskellige indholdssider på det samme website, skal der oprettes særskilte referencer for hver indholdsside.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk