Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Video


Film

  Komponenter Eksempel (trykt format) Eksempel (online format)
Reference i teksten
Instruktør (årstal)

Tolkiens værk er også blevet fortolket som film af Jackson (2001).

 

Et eksempel på denne type kortfilm er Feifers (2013) film "First Movers".
(Instruktør, årstal)
Tolkiens værk er også blevet fortolket som film (Jackson, 2001). Et eksempel på denne type kortfilm er filmen "First Movers" (Feifers, 2013).
Referencelisten
Instruktør, A. A. (instruktør). (årstal). Titel [format]. Produktionsselskab(er).

Jackson, P. (instruktør). (2001). Ringenes Herre: Eventyret om ringen [film; 4-disc DVD bokssæt, udvidet version]. WingNut Films; The Saul Zaentz Company. 
 
Instruktør, A. A. (instruktør).(dato/måned-årstal). Titel [format]. Produktionsselskab(er). https://xxxx
  Feifer, N. (instruktør). (2013). First Movers [kortfilm; DRTV]. Kamikaze Film for New Danish Screen. https://www.dr.dk/drtv/program/first-movers_250703

Serieepisode

  Komponenter Eksempel (trykt format) Eksempel (online format)
Reference i teksten
Instruktør (årstal)
Allerede fra første afsnit aner man, at Morano og Miller (2017) vil følge Atwoods oprindelige roman fra 1985 tæt. Allerede fra første afsnit aner man, at Morano og Miller (2017) vil følge Atwoods oprindelige roman fra 1985 tæt.
(Instruktør, årstal)

Offred portrætteres i seriens første afsnit (Morano & Miller, 2017) tæt op ad Atwoods oprindelige roman fra 1985.

Offred portrætteres i seriens første afsnit (Morano & Miller, 2017) tæt op ad Atwoods oprindelige roman fra 1985.
Referencelisten
Instruktør, A. A. (instruktør) & Manuskriptforfatter, A. A. (manuskriptforfatter).(årstal). Titel [format]. I B. Producent (producent), Titel på serie. Produktionsselskab(er).
Morano, R. (instruktør) & Miller, B. (manuskriptforfatter). (2017). Offred (sæson 1, episode 1) [tv-serie-episode]. I B. Miller m.fl. (producent), The Handmaid’s Tale. MGM Television; HULU; Daniel Wilson Production.  
Instruktør, A. A. (instruktør) & Manuskriptforfatter, A. A. (manuskriptforfatter). (årstal). Titel [format]. I B. Producent (producent), Titel på serie. Produktionsselskab(er). https://xxxxx
  Morano, R. (instruktør) & Miller, B. (manuskriptforfatter). (2017). Offred (sæson 1, episode 1) [tv-serie episode]. I B. Miller m.fl. (producent), The Handmaid’s Tale. MGM Television; HULU; Daniel Wilson Production. https://play.hbomax.com/
page/urn:hbo:page:
GYVSXOAWzUwyptAEAAAAG:
type:episode?c

Generelle regler

Instruktør

 • Ved film og videoer er det oftest instruktørens navn, man angiver som forfatter, alternativt manuskriptforfatteren - eller begge.
 • Angiv instruktøren af filmen som det første i referencen med efternavn efterfulgt af komma og initialer for fornavn(e).
 • Herefter noteres en parentes med den rolle - fx instruktør el. manuskriptforfatter, som personerne har haft for udgivelsen.

Årstal /udgivelsesdato

 • Hvis der eksisterer en præcis dato, kan den angives, ellers er årstallet for udgivelsen rigeligt.
 • Når du skriver på dansk, bør du følge dansk retstavning i forhold til datoangivelse.

Titel

 • Titlen skal kursiveres, hvis det er et selvstændigt værk, som hvis det var en bog.
 • Titlen skal ikke kursiveres, hvis det er en del af et værk, ligesom hvis det var et kapitel fra en antologi eller en artikel fra et tidsskrift. Fx et episode-afsnit eller en film, der indgår i en serie.
 • Er der tale om et episodeafsnit, indsættes oplysninger om afsnitnr. og evt. sæsonnr. i en parentes efter titlen.
 • Der afsluttes med punktum.
 • Ved visse film, vil det være en vurdering fra gang til gang, om en titel er en del af en serie, eller om det er et selvstændigt værk (fx første film "Eventyret om Ringen" fra det samlede værk "Ringenes Herre").

Format

 • Ved særlige formater: film, tv-serie, etc. hjælper man læseren ved at notere informationen i en kantet parentes. Fx [film] eller [tv-serie episode].
 • Der kan angives flere oplysninger om det særlige format i den kantede parentes. Fx en særlig version eller tilgængeligheden fra en specifik app. I så fald indsættes et semikolon [... ; ...] for at adskille informationerne.

Værktitel

 • Hvis kilden er en del af et større værk, noteres et "I"
 • Herefter følger producentens navn (hvis det er tilgængeligt).
 • Herefter følger værktitlen, som noteres i kursiv.
 • Der afsluttes med et punktum.

Udgiver

 • Udgiver er produktionsselskabet.
 • Der kan godt være flere produktionsselskaber om en film.

Online formater

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk