Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Online referencer


Ved online materialer skal man tage udgangspunkt i den referencetype, man vil henvise til, præcis som hvis det var et trykt materiale. Brug menuen til venstre under Referencetyper.

URL

Det, der adskiller online referencer fra de trykte, er, at der tilføjes et link til sidst. Det link kaldes en URL og betyder Uniform Resource Locator. Det er et link, som viser og ved klik skaber forbindelse til lokaliseringen for den ressource, der benyttes.

En URL starter med http:// eller https://. Det er fx det link, du ser øverst i dit browserfelt. Det kan være aktivt (klikbart - med blå tekstfarve og understregning) eller passivt. APA anbefaler, at linket er aktivt, men font og farve må gerne ændres.

Vær opmærksom på, om du via Google eller andre søgemaskiner har fået nogle unødvendige noteringer med på URL'en.

Eksempelvis virker:

også bare med:


Du skal så vidt muligt indsætte den URL (link), som peger direkte ned til materialet, du vil henvise til. Så henviser du til en PDF, der er tilgængelig via en webside, skal du henvise til PDF'ens URL. Den finder du ved at højreklikke på PDF'en og vælge kopier link.

Det er ikke altid muligt at finde den præcise URL med fx højreklik på pdf-ikonet. I så fald skal du angive den URL, som er tættest på.

Proxy i URL?

Hvis du bruger fx universitetsbibliotekets adgang til databaser, vil du oftest se ordet proxy1-bib.sdu.dk (el. 2 el. 3) som en del af URL'en. Proxyen er en måde, biblioteket kan lægge licensbetalt materiale bag et login. Dine læsere har oftest ikke den samme adgang til databaserne, som dig, og du skal derfor undgå at benytte links med proxy i dine referencer. Ret en reference med proxy ud fra følgende eksempel:

ændres til:

Adgang til materialet

Det er ikke sikkert, at dine læsere har samme adgang til det online materiale, som du har brugt. Det er som udgangspunkt ikke et problem, du som forfatter skal tage dig af, da læseren muligvis har adgang til samme materiale via en anden database. APA skriver i Publication Manual 7th:

"The purpose of a reference list entry is to provide readers with the details they will need to perform a search themselves if necessary, not to replicate the path the author of the work personally used." (s. 296).


Du skal altså angive så meget information, at læseren har mulighed for at genfinde materialet selv. Hvis din opgave er bygget op omkring noget materiale, som du ved er svært tilgængeligt, kan du overveje at vedlægge (noget af) det som bilag.

Hvad er et DOI?

Langt de fleste akademiske udgivelser i dag udkommer online og tildeles derfor et DOI-nummer. DOI står for Digital Object Identifier, og for den enkelte online kilde er det et unikt id-nummer, der gør, at kilden kan fremsøges digitalt. Det er The International DOI Foundation (https://www.doi.org), der står bag systemet.

Skal der DOI-nummer på referencen?

Ja, hvis der er tildelt et DOI til teksten, skal det i følge APA indgå i referencen. Så du må ikke slette eller undlade at indsætte DOI-numrene. Nogen synes, at DOI-numre er grimme, og at de ødelægger referencelistens æstetiske fremtoning. Men referencers grundidé er, at de skal hjælpe læseren med at kunne finde tilbage til de anvendte kilder i teksten. DOI-nummeret gør det enkelt at finde frem til en tekst. Derfor skal det angives i referencen.

Kan man ikke bare angive en URL?

Hvis der er tildelt et DOI til teksten, skal det prioriteres over en URL. Online tekster, der ikke har et DOI-nummer, skal angives med en direkte URL - et link, der fører direkte til teksten. URL'en finder du bedst ved at se øverst i din browsers søgefelt.

Hvordan skal man angive DOI-nummeret?

Et DOI-nummer angiver en references kilde og er derfor den sidste del af en online reference. Angivelsen af DOI-nummeret skal indledes med https://doi.org/ eller http://doi.org/, så det fremstår som et link, hvorefter selve nummeret følger. Nummeret starter altid med 10. efterfulgt af præfiks og et suffiks, som er adskilt af en skråstreg (/), fx: 10.1007/978-981-13-6982-7.

Eksempel:

 

Linkene skal være aktive, men det er op til den enkelte, om de skal være almindelige sorte uden understregning eller med farve og understregning.

Eksempler på referencer med DOI

Nedenstående er eksempler på, hvordan du kan angive DOI i din reference i referencelisten, når du bruger APA-referencesystemet:

Artikel

Dourish, P. & Cruz, E. G. (2018). Datafication and data fiction: Narrating data and narrating with data. Big Data & Society, 5(2), 1-10. https://doi.org/10.1177/2053951718784083

Rapport
Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] / European Observatory on Health Systems and Policies. (2017). Danmark: National Sundhedsprofil 2017. State of Health in the EU. https://doi.org/10.1787/9789264285132-da

Skal der dato på?

I APA 7th skal der som hovedregel ikke angives datoer for, hvornår du har set eller hentet en tekst online.

Hvis noget online materiale kan forventes at ændre sig over tid, kan det være nødvendigt at indsætte en dato, fx hvis det er et ordbogsopslag, Twitterprofil, Facebookside. Som tommelfingerregel (men ikke udelukkende) gælder, at hvis materialet ikke har en udgivelsesdato, -år eller "senest opdateret"-dato angivet, bør du angive en dato for lokalisering. I så fald skal datoen indsættes før URL'en startende med et "Lokaliseret d. xx/yy-zzzz fra ...".
Eksempel

... . Lokaliseret d. 22/7-2019 fra https://...

Ved visse online ressourcer har arkiverede versioner et stabilt link, fx Cochrane reviews og Wikipedia-artikler, som kan benyttes. Her er det derfor ikke nødvendigt at angive dato for lokalisering.

Dato for opdatering

Hvis der på et materiale tydeligt fremgår en dato for opdatering, skal denne dato fremgå af referencen i stedet for oprindeligt årstal eller u.å.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk