Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Artikler, andre


Avis- /nyhedsartikel

  Komponenter Eksempel (trykt format) Eksempel (online format)
Reference i teksten
Forfatter (årstal)

Wang (2018) skriver, at Socialdemokratiets udspil vil reducere uligheden.

Benner (2019) skriver, at Uddannelses- og Forskningsministeriet gik ind i sagen, fordi man var bekymret for, hvordan sagen ville udvikle sig.

(Forfatter, årstal)

Socialdemokratiets udspil vil reducere uligheden (Wang, 2018).

Uddannelses- og Forskningsministeriet gik ind i sagen, fordi man var bekymret for, hvordan sagen ville udvikle sig (Benner, 2019).

Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Artiklens titel [Sektion]. Avisen/magasinets titel, x.

Wang, L. F. (30/11-2018). S-udspil om ulighed: Skadelig symbol-politik eller et skridt i den rigtige retning? [Indland]. Information, 4.

 
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Artiklens titel [Sektion]. Avisen/magasinets titel. https://xxxxx.
 

Benner, T. (29/5-2019). Topforsker Eske Willerslev ville forlade Danmark: Så greb forskningsminister Tommy Ahlers ind. Politiken. https://politiken.dk/kultur/art7228760/S%C3%A5-greb-forskningsminister-Tommy-Ahlers-ind

Fagblad- el. magasinartikel

  Komponenter Eksempel (trykt format) Eksempel (online format)
Reference i teksten
Forfatter (årstal, s. sidetal)

Mønsted (2018, s. 17) behandler text og data mining som havende et enormt potentiale.

Mønsted (2018) beskæftiger sig i sin artikel med begrebet The New Librarianship.
(Forfatter, årstal, s. sidetal)

Text og data mining spås et enormt potentiale (Mønsted, 2018, s. 17)

Artiklen behandler bl.a. begrebet The New Librarianship (Mønsted, 2018).
Referencelisten
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Artiklens titel [Sektion]. Fagbladets/magasinets titel, årgang(nummer), x-xx.

Mønsted, S. (Feb. 2018). Text mining – fra informationskaos til viden. Perspektiv, 2018(2), 13-19.

 
Forfatter, A. A. (dato/måned-årstal). Artiklens titel [Sektion]. Fagbladets/magasinets titel, årgang(nummer). https://xxxxx
  Mønsted, S. (Jun. 2018). Bibliotekarer kan ranke ryggen. Perspektiv, 2018(8). https://bf.dk/perspektiv/
fagmagasinet/2018/perspektiv-8/bibliotekarerkanrankeryggen

Generelle regler

Forfatter

 • Angiv forfatteren af artiklen som det første i referencen med efternavn efterfulgt af komma og initialer for fornavn(e).

Årstal /udgivelsesdato

 • Avisartikler: Angiv den fulde dato (dag, måned og årstal) for den aktuelle udgivelse i parentes efter forfatter.
 • Fagblade og Magasiner: Udgives bladet på måneds- eller ugebasis, angiv da den måned el. ugenr., udgaven er udkommet i. Herefter komma og afslut med årstal.
 • Når du skriver på dansk, bør du følge dansk retstavning i forhold til datoangivelse.

Titel på artiklen

 • Anvend stort begyndelsesbogstav ved artiklens titel og evt. undertitel og afslut med punktum.

Sektion

 • Hvis artiklen indgår i en særlig sektion fra tidsskriftet, anføres sektionens titel i en kantet parentes lige efter artiklens titel og inden punktum.

Tidsskriftets titel

 • Tidsskriftets titel angives herefter i kursiv.

Årgang/Udgave

 • Hvis referencen indeholder oplysninger om hhv. årgang, bind og/el. udgave, anføres dette som ved en forskningsartikel. Se mere om dette under 'Materialetyper/Artikel, forskning' i menuen til venstre.

Sidetal

 • Sidetal noteres i referencelisten uden s. foran.
 • Angiv i referencelisten den fulde sidenummerering for hele artiklen med en bindestreg. Ex: 3-4.
 • Hvis artiklen er splittet op og forekommer på flere ikke-fortløbende sider angives sidetallene med et komma imellem. Ex: 1, 9.
 • Online nyheds-, fagblads- eller magasinartikler: sidetal angives ikke.

Online formater

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk