Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Patenter


  Komponenter Eksempel Eksempel
Reference i teksten
Opfinder (årstal)
... som da Nobel tog patent på at fremstille et "sprängämne i fast form" (1876). En af dem, der fik patent på papirklipsen i bl.a. USA, var den norske Johan Vaaler (1901).
(Opfinder, årstal)
"Sätt att af nitroglycerin framställa ett sprängämne i fast form, benämnd gelatinerad nitroglycerin" (Nobel, 1876). ... som han da også fik patent på ideen i USA (Vaaler, 1901).
Referencelisten
Opfinder, O. O. (årstal for patentudstedelsen). Titel (patentnr. yyxxxxx). Patentkontoret. DOI el. URL
Nobel, A. (1876). Sätt att af nitroglycerin framställa ett sprängämne i fast form, benämnd gelatinerad nitroglycerin (patentnr. SE1352). Patent- och registreringsverket. https://www.prv.se/globalassets/in-swedish/elev/uppfinnare-fran-sverige/se1352-1876.pdf Vaaler, J. (1901). Paper Clip or holder (patentnr. US000675761). United States Patent and Trademark Office. https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?Docid=00675761

Generelle regler

Opfinder

 • Optræder som det første i referencen i referencelisten i form af efternavn efterfulgt af komma + mellemrum.
 • Herefter fornavns og evt. mellemnavnes initial(er) efterfulgt af punktum.

Årstal

 • Anfør årstallet for patentets udstedelse i parentes efterfulgt af et punktum.

Titel

 • Titlen anføres i kursiv.
 • Såfremt udgivelsen har et publikationsnr., anføres dette i parentes efter titlen.

Patentnummer

 • Patentnummeret anføres i parentes efter titlen.
 • Der afsluttes med et punktum.

Udgiver

 • Udgiver er den patentinstitution, som opbevarer patentoplysningerne.

Online

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • DOI prioriteres før URL, da DOI-linket er stabilt.
 • Linket skal være aktivt, men teksten må gerne være fx sort.
 • Der skal ikke punktum efter linket.
 • Der skal ikke tages hensyn til, om læseren har adgang til mediet.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk