Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Juridiske kilder


De juridiske kilder opstilles i APA efter et andet format i litteraturlisten end andre typer af kilder, da der fx ikke er en forfatter. Der er to huskeregler i forhold til at referere til juridiske kilder:

 1. Læseren skal få den nødvendige information til at kunne lokalisere kilden.
 2. Den kilde, der refereres til, skal med mindre andet er anført afspejle den gældende status på kilden. Det er ærgerligt at referere til en dom i 2018, hvis den blev omstødt i 2019.

Forskellene mellem de juridiske kilder og andre typer af kilder kan ses i tabellen nedenfor.

Forskel APA-system Jura-system
Rækkefølgen på elementerne i litteraturlisten Oftest forfatter, dato/årstal, titel og ressource Oftest titel, ressource og dato/årstal
Referencer i teksten Oftest forfatter og år Oftest titel og år
Versionen, der refereres til Oftest den nøjagtige version

Henvisning til den version af optegnelsen, som er publiceret i den officielle lovpublikation fx Lovtidende A, + evt. en URL for den anvendte version

Brug af forkortelser Anvendes til dele af kilden Anvendes for gængse juridiske enheder og publikationer

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du orientere dig i The Bluebook: A Uniform System of Citation, som APA selv refererer til.

Domme

Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Titel (årstal)

I sagen med Frederiksberg kommune mod Vejdirektoratet (2021) blev det afgjort, at Frederiksberg kommune var berettiget til at opkræve betaling for udnyttelse af vejareal i forretningsmæssigt øjemed.

(Titel, årstal)

Der har tidligere været lignende sager, hvor en part blev berettiget til at opkræve betaling for udnyttelse af vejareal i forretningsøjemed (Frederiksberg Kommune mod Vejdirektoratet, 2021).

Referencelisten
Titel, opslagsværk (Jurisdiktion, dato, årstal). https://xxxxx

Frederiksberg Kommune mod Vejdirektoratet, Højesterets afgørelsesdatabase (Højesteret, 27/4-2021). https://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/BS-30298-2020_Dom_til_hjemmesiden.pdf

Generelle regler for domme

Titel

 • Anfør titlen eller navnet på sagen. Det er ofte en part mod en anden part og afslut med komma.
 • Titlen skal skrives i kursiv i teksten, men ikke i referencelisten.

Opslagsværk og sidetal

 • Efter kommaet anføres, hvor du fundet sagen og evt. sidetal.
 • Sagerne findes oftest i en database, en bog eller rapport. 
 • Afsluttes uden komma eller punktum.

Jurisdiktion

 • Anfør i parentes sagens jurisdiktion, fx Højesteret.

Dato og år

 • Angiv i den samme parentes sagens dato og år efter jurisdiktionen.
 • Sæt et punktum efter parentesen. 

Online formater

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • Der skal ikke punktum efter en URL.

Love

  Komponenter Eksempel
Reference i teksten
Titel (årstal)

Folkeskoleloven (2021) foreskriver, at folkeskolen skal forberede eleverne til deres videre uddannelse.

(Titel, årstal)

Folkeskolen skal sammen med forældrene forberede børnene på deres videre uddannelse (Folkeskoleloven, 2021).

Referencelisten
Lovens navn [evt. kaldenavn], Titel på kilde kapitelnr paragrafnr, Publikationsmedie (år). https://xxxxx

Bekendtgørelse af lov om Folkeskolen [Folkeskoleloven], LBK nr. 1887 af 01/10/2021 Kapitel 1 § 1, Lovtidende A (2021). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1887

Generelle regler for love

Titel

 • Anfør titlen på loven.
 • Anfør evt. kaldenavn på loven i firkantet parentes.
 • Herefter anføres et komma.

Titlen på kilden

 • Efter komma angives kildens titel.
 • Afsluttes uden tegn.

Kapitel & paragraf

 • Anfør det kapitel og den paragraf, der henvises til.
 • Herefter anføres et komma.

Publikationsmedie

 • Anfør det trykte medie, hvor loven er publiceret.

Årstal

 • Angiv lovens årstal i parentes.
 • Afslut med punktum.

Online formater

 • Angiv så vidt muligt det permanente og eksakte link uden eventuel "proxy"-betegnelse.
 • Der skal ikke punktum efter en URL.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk