Gå tilbage til hovedindhold.

Syddansk Universitetsbibliotek - LibGuides

APA 7th-Guiden - Referencehåndtering

En guide til dig, der skal bruge referencesystemet APA 7th på dansk.

Principper for APA 7th-referencer


En kilde angivet som en APA-reference skal følge remsen:

Hvem. (Hvornår). Hvad. Hvor.

Hvem - Forfatter(e), alternativt organisationen, der er ansvarlig for teksten.
Hvornår - Udgivelsestidspunktet, ofte et årstal, men ved særlige referencetyper angives den fulde dato.
Hvad - Titlen på den kilde, man refererer til.
Titlen angives i kursiv, hvis der refereres til et værk og med udgavenr., hvis andet end 1. udgaven.
Hvis referencen har et særligt format, indsættes en kantet parentes efter titlen med angivelse af formatet, fx [podcast].
Hvor - Dér, hvor man kan lokalisere kilden.
Denne del består ofte af flere komponenter. Hvis kilden er en del af et værk, er én komponent værktitlen (enten tidsskriftstitel m. volume- og issue-nr. eller antologititel m. redaktørnavn, evt. udgavenr. og evt. bindnr.). En anden komponent er forlagets navn.
Hvis værktitel, antologititel eller tidsskriftstitel med vol.nr. indgår, angives det i kursiv.
Er det et online format, indgår desuden et DOI-link eller URL-link.


Punktummer - Punktummer i en APA-referenceliste anvendes for at markere hvor komponenten (Hvem, Hvornår, Hvad, Hvor) slutter.

Hvornår skal titlen i kursiv?

Om titlen skal angives i kursiv eller ej afhænger af kildens uafhængighed.

Tommelfingerregel for kursiv:
Det, der skal kursiveres, er titlen på det fulde værk el. tidsskrift, man kan have i hånden.
Bruger man kun en del - et kapitel eller en artikel fra værket, skal denne kapitel- eller artikeltitel ikke i kursiv.

 

Titlen skal i kursiv:
  • Hvis titlen er at betragte som et værk (bog, rapport, antologi, tidsskrift, etc.).
Titlen skal ikke i kursiv:
  • Hvis titlen er en del af et værk (kapitel, artikel, delrapport, afsnit, etc. – altså en del af en redigeret bog, antologi, tidsskrift, rapport).
  • Titler på software, instrumenter og apparater.

Har du svært ved at afgøre, om noget betragtes som et værk (kan stå alene) eller er en del af et værk (fx et dokument på et websted), skal du vælge ikke at kursivere.

Om selve kildeangivelsen (Hvor-komponenten)

Angivelse af kilden varierer ligeledes alt afhængig af referencetypen.

Hvis det drejer sig om...

  • trykte materialer, er kilden = forlagets navn = Udgiveren (som udgangspunkt).
  • at kilden er en del af et værk, fx antologi, angives redaktørnavn(e) og værkets titel i kursiv. Herefter følger evt. udgave- og bindnr. samt sidetal.
  • at kilden er en del af en udgivelse, fx et tidsskrift, angives tidsskriftets titel med volumenr. i kursiv.
  • online materialer, anvendes enten DOI-linket, hvis det er tilgængeligt, ellers anvendes URL-linket.

 

  • Dato for lokalisering af online kilder er som udgangspunkt ikke er nødvendig i APA. Kun hvis kilden ikke har et udgivelsesårstal og/eller kan formodes at ændre indhold over tid (fx en wiki), anbefales det at tilføje dato for lokalisering. Læs mere om Skal der dato på?
  • Hvis kilden mangler: Det er ikke muligt at skrive en traditionel APA Style-reference, hvis kildeoplysningerne virkelig mangler. Formålet med en APA Style-reference er at give læseren mulighed for at genfinde de kilder, du har brugt. Hvis du ikke kan gengive, hvordan du fundet den, bør du finde en erstatning for kilden.

Syddansk Universitetsbibliotek
Odense | Esbjerg | Kolding | Slagelse | Sønderborg
+45 6550 2100 | sdub@bib.sdu.dk